fbpx

     

企業活動|發佈會|華信假期2.0發表會

尖沙咀嘅My Day,於九龍中心地段,可達度高,為商業活動嘅熱門場地。

環境舒適,不少企業都選擇係到做產品發佈。

前場設有投影及專業音響設備,可用作表演及演講發佈。

後場寬廣清新,可作攤位設置及互動交流之用。