fbpx
21st Nov 終於順利完成,多謝My Garden所有員工嘅幫手。特別要多謝May😘,佢幫我做咗好多專業嘅決定,對佢完全信任,喺呢一個艱難嘅時期,中間會出現好多顧慮,考慮過好多次改期,差不多每個星期都煩住May,佢都耐心解釋俾我知,反而係佢俾到信心我去完成呢件事,之前好怕consultant只會順我意做決定,但May可以用佢專業經驗又可以好似朋友咁話我知咩應該有,唔需要嗰啲就直接叫我唔好搞,對於有選擇困難嘅我,呢樣嘢我真係好感激佢,Yeah~We can be friend 🥰
Super appreciate to her been my wedding consultant. Big Thanks😍
新郎心聲:好彩有May,因為唔洗帶腦,淨係帶個人去就得😝
仲有,Big day跟住我身邊嘅my garden同事阿福,都抵讚,超級細心,換衫換鞋,拎裙腳,完全冇難度,仲有餵我食嘢😂,佢真係好驚我餓親,原來有一個新娘助手喺身邊,真係幫到好多手,阿福勁呀💪🏻
仲仲有,MC Leo,主持得大方得體,處理咗好多尷尬場面,叻叻
Most Recent Projects